Aliances estratègiques, acords institucionals i convenis

Sagrat Cor - Hospital Universitari, des de que el nou grup es va fer càrrec de la seva gestió, ha manifestat constantment la seva ferma voluntat d’integrar-se en el territori així com de treballar de forma molt propera amb d’altres centres sanitaris i institucions del seu entorn més immediat. En aquests anys ha anat consolidant paulatinament la col·laboració amb diverses institucions sanitàries a través d’un seguir d’aliances estratègiques i convenis de col·laboració.


Les aliances estratègiques subscrites pel Sagrat Cor han estat sempre la unió d’esforços amb el compromís de col·laboració, generar sinèrgies i valor afegit, tot potenciant aquelles àrees i/o qüestions cabdals per a les institucions signants i sempre posant al pacient com a eix del sistema, treballant en la millora constant i continuada de la prestació de serveis sanitaris en benefici dels pacients tot assolint índex de gran qualitat i excel·lència.


Sagrat Cor Hospital Universitari ha subscrit i manté en vigor tot un conjunt d’aliances estratègiques amb diverses entitats, administracions i organismes públics, als efectes de potenciar matèries de contingut sanitari, en tots els seus àmbits (assistencial, formatiu i de recerca), fixant com a finalitat una prestació de serveis sanitaris cada cop més eficients, eficaços i professionals, optimitzant els recursos humans i tècnics de que es disposen.

Aliances estratègiques vigents durant l’any 2014

Convenis de col·laboració vigents durant l’any 2013

Entitats amb les quals es col·labora a nivell de formació/docència

Institucions amb les quals es col·labora a nivell de recerca i investigació (R+D+I)