El Servei d’Anatomia Patològica treballa en l’estudi de les causes, desenvolupament i conseqüències de les malalties a través de proves diagnòstiques.