Treballs d’histomorfometria en colaboració amb la Universitat Internacional de Catalunya.