Servei totalment equipat per a la realització de biòpsies, citologies convencionals i en medi líquid, autòpsies, histoquimia, immunohistoquimia i CISH.