La nostra funció assistencial, es desenvolupa en tres àrees de treball:

Anestesiologia: S'ocupa del procés quirúrgic complet, tenint la seva raó de ser en l'atenció al pacient quirúrgic i en cada etapa d'aquest procés. Des del moment anterior a l'ingrés, amb la valoració preanestèsica del risc quirúrgic, fins el postoperatori immediat on el pacient serà traslladat a la sala d'hospitalització.

Reanimació: En l'àrea de reanimació es tracta als pacients quirúrgics que requereixen cures especials, o que per la seva complexitat, no poden ser traslladats a planta d'hospitalització de forma immediata.

Unitat de tractament de dolor crònic: Es fa càrrec de síndromes dolorosos crònics, oferint tractament farmacològic i intervencionista.

Suport assistencial a tots els serveis quirúrgics:

 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia toràcica
 • Neurocirurgia
 • Urologia
 • Cirurgia pediàtrica
 • Cirurgia vascular
 • Cirurgia maxil·lofacial
 • Oftalmologia
 • Otorinolaringologia
 • Ginecologia
 • Cirurgia plàstica i reparadora
 • Endoscòpia digestiva
 • Suport assistencial per a qualsevol procediment que requereixi anestèsia fora de l'àrea quirúrgica.