La urologia és una especialitat medicoquirúrgica que s'ocupa de l'estudi, diagnòstic i tractament de les patologies que afecten l'aparell urinari, glàndules suprarenals i retroperitoneu d'ambdós sexes i de l'aparell reproductor masculí.

La nostra finalitat és donar una assistència integral, actualitzada, efectiva i humana a les persones que acudeixen al Servei així com mantenir activitats de docència i formació continuada per al personal que integra el servei.

La nostra activitat assistencial està enfocada a les característiques del pacient tant en la faceta diagnòstica, de tractament, com de la seva situació social i cultural, respectant la seva qualitat de vida i de la seva llibertat de decisió, mantenint uns criteris ètics i professionals exigents i clars que ens permeti una estabilitat i una informació clara i objectiva.

Premisses en contínua millora:

  • El relleu generacional, comporta una recerca contínua d'actualització, inquietud, millora i desitjos de superació
  • Apostar, malgrat els riscos, per actualització, millora i innovació que segurament condicionaran canvis d'estratègies i tecnologia
  • Atendre els malalts, de manera integral i personalitzada, facilitarà la seva acceptació i garantia