• Sessions del Servei dos dies a la setmana, casos clínics, oncològics, quirúrgics.
  • Presentació casos en sessió oncològica hospitalària.
  • Facultat de Medicina de Universitat de Barcelona, Hospital Clínic Provincial: Formació d'estudiants.