Oferim un catàleg de serveis que comprèn:

 • L'atenció ambulatòria

 • L'atenció ambulatòria


 • Tècniques diagnòstiques, pròpies i en col·laboració amb els Servei de Medicina Nuclear i Radiologia
 • Tècniques quirúrgiques generalitzades
 • Tècniques quirúrgiques i procediments especials: unitat de litotrícia, LEOC.
 • uretero - litotrícia unitat Laser: per a diferents patologies, unitat salut prostàtica, tractament làser

 • Tècniques terapèutiques: en col·laboració amb Servei de Radioteràpia

  • tractaments endovesical immediat a postcirurgia o diferits de tm vesical
  • dilatacions uretrals
 • radiologia intervencionista en col·laboració amb Servei de Radiologia

Consultes: externes: visita ambulatòria

sala de cures: cateterismes uretrovesicales, tractaments endovesiclaes, cures postquirúrgiques, sondatges vesicals, dilatacions uretrals, control nefrostomies

Urgències: en consultori: consultes programades i UDR (Unitat de Diagnòstic Ràpid)

 • a urgències: patologia que el servei d'urgències consideri necessària la intervenció de l'uròleg
 • hospitalària: pacients ingressats a l'hospital

Tècniques diagnòstiques:

Endoscòpia urològica: vesicals, ureterals, citologia urinària

Radiològiques en col·laboració amb CRC: biòpsia prostàtica, Radiologia intervencionista, Medicina nuclear

Tractaments i tècniques quirúrgiques:

En funció de la seva patologia: cirurgia major, cirurgia menor i cirurgia ambulatòria, cirurgia sense ingrés i cirurgia de curta estada

Patologia benigna, o, maligna del sistema urinari: cirurgia radical o conservadora, cirurgia oberta, o via endoscòpica

unitat làser per pròstata, i tumoral

patologia Litiàsica: litotrícia extracorpòria: litotrícia ureteral endoscòpica rígida o flexible (CRIR), làser litiasi

incontinència d'orina: en col·laboració amb servei de Ginecologia