• Tècniques de Reanimació cardiorespiratòria.
  • Maneig de la via aèria difícil.
  • Tècniques de ventilació mecànica.
  • Tècniques de control de hipotèrmia-hipertèrmia maligna.
  • Tècniques d'estalvi de transfusions sanguínies.
  • Suport Vital al pacient postoperat crític.
  • Tècniques d'anestèsia locoregional Ecoguiades.
  • Sedació fora àrea quirúrgica: Endoscòpia digestiva, radiodiagnòstic, litotrípsies.