Diagnòstic i tractament dels malalts de patologies digestives que ingressen a l’hospital.