• Biòpsia hepàtica:
 • Paracentesi evacuadoras: Realitzada sota control ecogràfic. Requereix hospitalització per a control posterior (mínim 8 h.)
 • Endoscòpia bàsica:
 • Fibrogastroduodenoscopia diagnòstica i terapèutica (amb profolol i anestesista):
 • Biòpsia gàstrica i d'intestí prim
 • Esclerosi varius esòfag
 • Col · locació bandes varius esòfag
 • Esclerosi lesions sagnants
 • Polipectomia endoscòpica
 • Fulguració amb argó-plasma lesions vasculars, tumorals, preneoplàsiques etc.
 • Mucosectomías
 • Dilatacions estenosi esofàgiques
 • Dilatacions pneumàtiques achalasia
 • Extracció cossos estranys esòfag
 • Col · locació clips metàl · lics per hemostàsia o com a marcadors per posterior resecció
 • Col · locació baló intragàstric
 • Col · locació pròtesi esofàgica
 • Fibrocolonoscòpia diagnòstica i terapèutica (amb propofo i anestesista):
 • Biòpsia còlon
 • Polipectomia
 • Fulguració lesions vasculars, tumorals o preneoplàsiques, etc.
 • Esclerosi lesions sagnants
 • Mucosectomias
 • Dilatació amb pre-cutt de lesions estenosants post-quirúrgiques o neoplàsiques
 • Tatuatges amb tinta xinesa de lesions sospitoses per a seguiment endoscòpic o per resecció posterior per laparoscòpia quirúrgica