El Dr. Jordi Pérez Rodon lidera una consulta específica d'arrítmies. És expert en el diagnòstic i tractament de tot tipus d'arrítmies i síncope, incloent-hi la pràctica d'estudis electrofisiològics i ablacions cardíaques, tant convencionals com complexes, com l'ablació de fibril·lació auricular. Disposa de l'acreditació de formació específica i excel·lència per a la pràctica d'electrofisiologia cardíaca intervencionista per la Secció d'Electrofisiologia i Arrítmies de la Sociedad Española de Cardiología.