El servei de cardiologia de l'Hospital Universitari Sagrat Cor està estructurat en seccions o unitats.

Comptem amb una unitat d'hospitalització amb un rang superior d'ocupació de 15-20 llits i integrada per un cap de servei i 5 adjunts de trajectòria i coneixement, que abasten diferents àrees de la subespecialitat sempre en context d'un tracte humà i personalitzat. Estem integrats com a servei col·laborador de la Universitat de Barcelona amb activitat docent contínua que afavoreix i enforteix el nivell de coneixement dels nostres professionals.

Disposem d'una unitat d'insuficiència cardíaca comunitària (UICC), un sistema de suport multidisciplinar que intenta donar resposta a la creixent complexitat d'aquesta entitat en el nostre medi, oferint un àmbit de seguiment estret i monitoritzat dels pacients que més ho requereixen.

Així mateix, hi ha una unitat de prevenció cardiovascular i control del pacient complex i consulta de dislipidèmies, que nuclea els pacients amb més risc de tenir potencials complicacions futures per oferir-li un seguiment proper i consell continu amb la finalitat d'optimitzar i assegurar l'abast de les metes de tractament.

La unitat de diagnòstic cardiovascular no invasiu desenvolupa tècniques de tot l'espectre de complexitat: electrocardiografia (ECG); ecocardiografia en totes les seves modalitats (transtoràcica, transesofàgica, Eco d'esforç, anàlisi de Doppler tissular, Strain i Eco 3D); proves d'esforç (en cinta lliscant o bicicleta ergonòmica supina); de monitorització electrocardiogràfic de 24 i 48hs (HOLTER de ritme) i de monitorització ambulatori de pressió arterial d'24hs (MAPA). Així mateix, disposem d'una taula basculant per a realitzar estudis de Tilt - Test. En col·laboració amb el servei de Radiologia, disposem de capacitat per realitzar estudis de diagnòstic cardiovascular avançat de TC coronari multitall (Coronariografia no invasiva) i de RM Cardíaca tant per a estudi d'estructura, funció, caracterització tissular com també RM Cardíaca d'estrès farmacològic. La unitat d'arítmies, d'hemodinàmica i cirurgia cardiovascular està integrada al grup Quirónsalut Clínica del Pilar amb la qual col·laborem estretament.

Finalment, el servei gestiona una unitat de consulta externa especialitzada, integrada per 10 cardiòlegs amb un ampli rang de disponibilitat horària i en la qual es troba integrada la consulta de revisió mèdica cardiovascular de salut i revisió esportiu.