• Consulta de cardiologia general
 • Consulta de cardiologia: Revisió cardiovascular de salut
 • Consulta de cardiologia: Revisió per esportistes
 • Consulta especialitzada d'insuficiència cardíaca (UICC)
 • Consulta especialitzada de prevenció cardiovascular i control del pacient complex
 • Consulta especialitzada de dislipidèmies
 • Electrocardiograma (ECG)
 • Ecocardiograma Doppler color i tècniques avançades ("strain" y 3D)
 • Ecocardiograma Trans esofàgic
 • Prova d'esforç (cinta rodant o bicicleta supina)
 • Monitorització electrocardiogràfic de 24 i 48 hores. (Holter de ritme)
 • Monitorització ambulatori de pressió arterial de 24h. (MAPA)
 • Prova del llit basculant (Tilt Test)
 • Puntuació de Calci Coronària (Score càlcic)
 • TC multitall (coronariografia no invasiva, estructural cardíac i d'aorta)
 • RM Cardíaca (funció, caracterització tissular i modalitat d'estrès)