Consulta especialitzada d'insuficiència cardíaca (UICC):

La Unitat d'Insuficiència Cardíaca Comunitària (UICC) de l'Hospital Universitari Sagrat Cor es crea amb l'objectiu de donar resposta a la necessitat d'optimitzar el diagnòstic, el tractament i el control del seguiment de pacients amb insuficiència cardíaca crònica de cara a assolir les metes de tractament proposades per les guies de pràctica clínica, minimitzar reingressos i millorar la qualitat de vida dels pacients. Compta amb un equip de professionals multidisciplinar amb capacitat de brindar suport no només en els aspectes mèdics del procés de malaltia sinó també en l'aspecte emocional i de suport educatiu i logístic. El principal objectiu és que el pacient arribi a un coneixement profund de la seva malaltia i tot el que competeix a l'acte cura de la mateixa.

Es tracta d'una consulta especialitzada en l'atenció de pacients seleccionats amb el diagnòstic d'insuficiència cardíaca crònica. Per a l'atenció i seguiment en aquesta unitat es requereix emplenar un seguit de criteris d'inclusió que seran avaluats en la primera consulta.

Facultatius:

Josefa Rafel Rivera


Contacte general (centraleta): 933.221.111