Revisió cardiovascular es fonamenta en un estudi exhaustiu dels factors de risc que potencialment incrementen la possibilitat de complicacions futures. Té la finalitat de detectar precoçment patologia incipient mitjançant l'ús d'estudis diagnòstics específics no invasius i posteriorment oferir un consell mèdic dirigit i individualitzat. La integració de les exploracions complementàries amb una consulta de cardiologia assegura l'adequada interpretació dels resultats.


Horari:

  • Es realitza en dia i horari a convenir amb el pacient.
  • Atenció preferencial amb llista d'espera 24-48hs.

Contacte general (centraleta): 933.221.111