Monitorització ambulatori de pressió arterial de 24h. (MAPA)


És un mètode que pretén obtenir un mesurament de la pressió arterial de forma ambulatòria (fora de la consulta o hospital) durant un període de temps determinat, generalment 24 hores. El pacient ha d'acudir al centre mèdic per a la col·locació de l'aparell Holter. Consta d'un braçalet que conté un sensor que detecta els polsos arterials durant la presa de la tensió i que va connectat amb un aparell de registre que grava les dades obtingudes. El braçalet està dissenyat per a inflar de forma periòdica segons hagi estat programat, generalment cada 15-20 minuts en període diürn i a la nit cada 20-30 min. Després inflar el braçalet anirà a poc a poc desinflant i registrant mitjançant el sensor els polsos arterials que permeten obtenir les dades de la tensió arterial. El registre obtingut és transmès a un aparell gravador que emmagatzemarà les dades. El dispositiu es troba habitualment subjecte a un cinturó que es proporciona al pacient de manera que resulti còmode portar-ho, ja que el seu pes no sol es molt elevat.

El pacient sol fer durant el dia l'estudi una vida normal, amb l'excepció que ha de registrar per escrit certes situacions al llarg del dia que puguin modificar de forma natural les dades de la tensió arterial, això inclou l'activitat física, l'estrès, menjars o el moment d'adormir i aixecar-se al dia següent. Les dades del registre obtingut per l'aparell MAPA són posteriorment valorats per un especialista en el context de l'activitat quotidiana registrada pel pacient. Es tracta d'una tècnica molt efectiva i que ofereix una visió de la tensió arterial molt més global al llarg del dia, posant en evidència el ritme circadià de la tensió arterial, ja que la tensió arterial no es comporta de la mateixa manera al llarg del dia, evidenciant a més l'error de mesura de tensió arterial en els consultoris mèdics, on sovint, els valors tensionals solen estar més elevats (fenomen "bata blanca").


Horari:

Es realitzen de dilluns a dijous de 8 a 15 hores. Disposem de 2 gravadores de MAPA.

  • Aleix Olivella San Emeterio
  • Eduard Ródenas Alesina
  • Ana Mallol Kirchner

Contacte general (centraleta): 933 221 111