Prova d'esforç (cinta rodant o bicicleta supina)

La ergometria o prova d'esforç és una tècnica diagnòstica d'ús rutinari que s'utilitza principalment per al diagnòstic de l'angina de pit en pacients amb dolor toràcic i per valorar la resposta del cor davant l'exercici. El seu ús en la malaltia coronària es fonamenta en la capacitat de posar de manifest alteracions cardiovasculars no presents mentre el pacient està en repòs i que poden ocórrer amb l'exercici físic.

Si un pacient té malaltia coronària, l'obstrucció a l'artèria pot permetre un flux de sang al cor normal en repòs, de manera que no experimentarà cap símptoma, i l'electrocardiograma serà probablement normal. No obstant això, en realitzar un exercici físic o esforç augmentarà el treball del cor i, per tant, la necessitat d'aportació de sang. Si hi ha una obstrucció coronària, es produirà un dèficit de reg sanguini que provocarà l'aparició d'angina de pit i / o alteracions en l'electrocardiograma. La ergometria permet reproduir l'angina d'una forma controlada per a poder diagnosticar-la.

A més d'ajudar al diagnòstic correcte, l'ergometria és útil per fer una estimació del pronòstic, de la capacitat d'exercici físic i valorar l'efecte del tractament en aquells pacients amb malaltia coronària ja coneguda.

L'espectre de malalties cardíaques en què es realitza la prova d'esforç és cada vegada més gran: hipertensió arterial, insuficiència cardíaca avançada, alteracions del ritme, cardiopaties congènites, etc. Fins i tot en persones sanes també s'utilitza per a valoració de la capacitat esportiva.

Consisteix en la realització d'exercici físic en tapís rodant o bicicleta estàtica sota monitorització electrocardiogràfica i de tensió arterial contínua. L'exploració és supervisada i interpretada per un cardiòleg.


Horari:

Es realitzen els dies Dimarts 11:30 a 14 hores i dijous de 11:30 a 14 hores i 15 a 17.30 hores. Sense problemes de llista d'espera.

Preparació:

El pacient haurà d'acudir a la prova amb roba esportiva i material de neteja personal.

Si bé no és indispensable el dejuni, és aconsellable que sigui d'almenys 2-3 h. o que la ingesta sigui mínima.

És requisit la signatura del consentiment informat previ a l'exploració.

Integrants:

Núria, Anguera Ferrando

Núria, Batalla Sahun

Josefa, Rafel Rivera

Contacte i torns:

Contacte general (centraleta): 933 221 111