Puntuació de Calci Coronària per TC multitall


La puntuació o "Score" de Càlcic Arterial Coronària (CAC) és una prova utilitzada per detectar els dipòsits del calci localitzats en les plaques de colesterol o plaques ateroscleròtiques, de les artèries coronàries i d'aquesta manera determinar el risc cardiovascular dels individus a llarg termini.

El mètode tradicional d'avaluació del risc cardiovascular en individus asimptomàtics es basa en la confecció d'una escala de puntuació de risc probabilística que considera l'impacte dels factors de risc cardiovascular àmpliament coneguts (fumar, dislipèmia, diabetis, edat, gènere) a nivell poblacional . Si bé són útils per la seva practicitat, tenen errors sistemàtics en traslladar aquesta puntuació a nivell individual. El score càlcic permet un major refinat en la selecció d'individus que realment estaran en risc d'infart de miocardi o, per contra, si la prova és negativa, que tindran un excel·lent pronòstic.

És ben conegut que, a major nombre i extensió de plaques ateroscleròtiques coronàries independentment del grau d'obstrucció de la llum del vas, el risc de complicacions cardiològiques s'incrementa. La rellevància del score càlcic radica que hi ha una relació directa entre els dipòsits de CAC i la presència i extensió de les plaques ateroscleròtiques de les artèries. Per tant, a major calci coronari també augmenta el risc de futurs problemes cardiovasculars (infart de miocardi, angina de pit, mort). Així mateix, té múltiples avantatges a esmentar: 1) per realitzar-la no es requereix de contrast endovenós; 2) el nivell de raigs X que utilitza és tan baix, que es considera irrellevant; 3) ha demostrat ser molt superior al mètode tradicional d'avaluació del risc cardiovascular en individus asimptomàtics.

L'exploració dura només uns minuts. S'estirarà en una taula especial d'escaneig. El metge ha de posar uns petits elèctrodes al tòrax. Els elèctrodes estan units a un monitor que analitza l'activitat del seu cor durant l'exploració. Durant la prova, sentirà com la taula s'introdueix en un escàner amb forma d'anell a mesura que es capturen múltiples imatges del seu cor. Després, un sofisticat programa d'ordinador, guiat pel radiòleg, analitza les imatges per trobar la presència de calcificació en les artèries coronàries.

L'absència de calci està considerada com una prova "negativa". Això és un indicador d'excel·lent pronòstic. Si es troba calci, l'ordinador crearà una puntuació que estima el grau de malaltia de les artèries coronàries. Depenent de la puntuació el risc s'incrementa gradualment. Aquesta informació és summament útil perquè ofereix informació individual, no una estimació de probabilitat poblacional i permetrà al seu metge prendre decisions terapèutiques més precises.

Horari:

Es realitza els dies dimarts i dijous de 15 a 19 hores al servei de radiologia de Health Diagnostic (planta -1 d'hospitalització).

Preparació:

NO requereix de dejuni.

És requisit indispensable la signatura del consentiment informat.

Martín Luis Descalzo

Abdel Hakim Moustafa

Telèfon de contacte de radiologia: 933.635.414 (intern 2380/2305).