L'ecocardiografia és un procediment de diagnòstic que empra l'ultrasò per crear imatges d'alta qualitat bidimensionals o tridimensionals de l'anatomia del cor a més de l'activitat cardíaca i els seus fluxos. Un petit instrument molt similar a un "micròfon" anomenat transductor que emet ones d'ultrasons. Aquestes ones sonores d'alta freqüència es transmeten cap a l'àrea del cos sota estudi, i es rep el seu ressò. El transductor recull el ressò de les ones sonores i un ordinador converteix aquest ressò en una imatge que apareix a la pantalla. L'ecografia és un procediment senzill i no invasiu en què es fan servir vibracions mecàniques amb freqüència d'oscil·lació en el rang de l'ultrasò, a diferència dels procediments de radiografia, en els quals s'empra radiació nuclear.

La Ecografia transesofàgic (ETE): és un estudi de major complexitat que l'eco transtoràcic. Implica la visualització de les estructures cardíaques a través d'un transductor d'ultrasons implantat en una sonda que s'introdueix per l'esòfag del pacient. L'íntima relació del cor amb l'esòfag permet una imatge summament detallada i d'alta qualitat. Es reserva per a casos que destaquen per la seva dificultat diagnòstica, inadequada visualització del cor per ETT, o necessitat d'obtenir imatges molt detallades de les estructures cardíaques previ a una actitud terapèutica. En general es realitza en context de pacients hospitalitzats.


Horari:

Es realitzen els dijous al matí.

L'estudi ha d'estar lligat a una consulta cardiològica des de la quina ha de gestionar-se la sol·licitud i signar-se el consentiment per a la prova.


Preparació:

Es requereix de dejuni d'almenys 6 h.

És requisit indispensable la signatura del consentiment informat.

És necessària la col·locació d'un catèter endovenós superficial d'escàs calibre al braç per a la infusió endovenosa d'un sedant suau.

S'aconsella concórrer a la prova acompanyat i no conduir després de la mateixa.


Martín Luis Descalzo

Chiara Granato


Contacte general 933 221 111 (intern 4430)