C.15. Foto Infarto

RM Cardíaca (funció, caracterizción tissular i modalitat d'estrès).

La Ressonància Magnètica és una tècnica d'imatge no invasiva molt polivalent que ens aporta informació del cor, amb l'avantatge que no utilitza radiació ionitzant.

La RM cardíaca d'estructura, funció i caracterització tissular permet obtenir imatges d'alta qualitat i detallades de l'anatomia i funcionament de les càmeres cardíaques per la qual cosa és considerat el patró or. Així mateix, presenta una excel·lent capacitat per a la diferenciació de teixits i reconeixement de múscul sa de malalt. També ofereix la possibilitat de quantificar el flux a través de les vàlvules, valorar mitjançant angiografia la mida dels vasos grans, i avaluar les estructures circumdants del cor com ara el pericardi. Té potencial capacitat per diagnosticar una varietat de problemes cardiovasculars com ara: Cardiopatia isquèmica, miocardiopaties, quantificació de gravetat de valvulopaties, dimensions d'estructures vasculars, cardiopaties congènites, tumors, masses cardíaques i/o mediastíniques, malalties inflamatòries del miocardi i malalties del pericardi.

C.15. Foto Miocarditis

La RM Cardíaca en la seva modalitat d'estrès farmacològic permet avaluar el compromís funcional d'una estretor coronària (manca d'irrigació sanguínia del múscul cardíac) i així mateix identifica i quantifica les zones de cicatrius en el múscul, conseqüents a un infart de miocardi (atac cardíac) . Informació molt important per a la presa de decisions terapèutiques.

Per a la seva realització, es col·loca al pacient dins de l'aparell. Es posicionen 3 elèctrodes i una bobina o antena per poder sincronitzar la imatge amb l'electrocardiograma, i es fa una punció una via perifèrica per introduir el contrast que en aquest cas no és contrast iodat, sinó gadolini, el qual presenta molt poques reaccions adverses. La prova té una durada aproximada de 45-60 minuts i és necessària la col·laboració del pacient per fer apnees, perquè això influeix molt en la qualitat de l'estudi. Una de les limitacions és la claustrofòbia i l'obesitat, atès que és un tub tancat. Està contraindicada en pacients portadors de dispositius ferro magnètics com: marcapassos, desfibril·ladors automàtics implantats (DAI), clips cerebrals, implants coclears, determinades pròtesis.

C.15. Foto RM de estrés con isquemia

Horari:

Es realitza els dies dimarts i dijous de 15 a 19 hores al servei de radiologia de Health Diagnostic (planta -1 d'hospitalització).


Preparació:

Requereix de dejuni d'almenys 6h.

És requisit indispensable la signatura del consentiment informat.

Integrants:

Martín Luis Descalzo

Abdel Hakim Moustafa

Contacte i torns:

Contacte de radiologia: 933 635 414 (intern 2380/2305).