Consulta especialitzada de dislipidèmies:

La consulta específica de dislipidèmies quedarà integrada dins de la unitat, encara que sense perdre el seu caràcter individual. El referent és el Dr. José Díaz Villanueva.