• Obesitat de grau I, grau II, Mòrbida i Extrema.
  • Tractament quirúrgic de la Diabetis Mellitus tipus II.
  • Altres malalties metabòliques relacionades amb l'Obesitat.