Servei jerarquitzat, de recent creació composat per professionals qualificats. Ofereix a la població un Servei d'Excel·lència en l'àmbit de la Cirurgia Oral i Maxil·lofacial, tant en l'aspecte professional com en l’humà. La investigació, la docència, la innovació i la formació contínua són les referències més fermes del servei.