Tots els professionals de l'equip estan en contínua formació, assistint a cursos i congressos tant nacionals com internacionals, per oferir als pacients els tractaments més innovadors.


  • Formació de pregrau als estudiants de Medicina de la Universitat de Barcelona (UB) que realitzen rotacions pràctiques a l’Hospital.
  • Formació de postgrau a estudiants d'Odontologia:
    • Màster d'Odontologia Integrada d'Adults (UB).
    • Màster de Cirurgia Bucal (EFHRE International University).