Es recomana llegir atentament les instruccions abans de la seva aplicació, evitar zones amb erupcions cutànies, talls, abrasions o altres ferides obertes. No aplicar als ulls.
EMLA

  • Aplicar una la crema sobre cada lesió (p.ex Molluscum) 60 min abans de la visita, no excedir les 2 hores i no estendre la crema.
  • Cobrir la zona amb film transparent de cuina, es retirarà a la consulta.

LAMBDALINA

  • Aplicar una bona quantitat de crema sobre cada lesió i no estendre-la.
  • La crema ha d'estar en la pell 60 min, mai més de 2 hores.
  • No cal cobrir amb plàstic, excepte en zones amb roba per evitar tacar-la.