• Durant les primeres hores la ferida quirúrgica pot sagnar intenti controlar aplicant una pressió constant a la zona durant 15 minuts, si persisteix ha de trucar per telèfon al Departament de Dermatologia o anar a Urgències.
  • Si té dolor pot prendre Paracetamol, NO PRENGUI aspirina o ibuprofèn i no begui alcohol perquè poden augmentar el sagnat de la ferida
  • Si la intervenció és al cap oa la cara s'ha d'intentar dormir amb el capçal del llit aixecat. Poden apareixeré hematomes que desapareixeran en 10-14 dies.
  • S'han d'abstenir en el possible de fumar perquè interfereix en la cicatrització adequada de les ferides.
  • Pot dutxar-se però ha de mantenir l'embenat sec, ha de canviar si es mulla.
  • Si el seu cirurgià l'hi indica de retirar l'embenat de la ferida en 48 h. netejar suaument amb gases mullades en sèrum fisiològic o aigua oxigenada i aplicar crema antibiòtica amb una gasa, canviar diàriament.
  • Els punts s'eliminen depenent de les sutures utilitzades en aproximadament 7 dies a la cara i de 10-14 dies en zones de tensió com el tronc i les extremitats.
  • Quan us retirin els punts us aplicaran punts de paper (Steri-Strips) que cauran en 2-3 dies.
  • El resultat estètic de la intervenció va millorant amb el temps, però podem ajudar aplicant substàncies ciatrizantes com oli de Rosa de Mosqueta o els apòsits de silicona.
  • MOLT IMPORTANT: CAL ANAR A BUSCAR EL RESULTAT DE LA BIÒPSIA PRACTICADA.