Què és la pruïja?
La pruïja (o picor) és una sensació desagradable que produeix el desig de gratar. És un símptoma que pot causar molèsties i amenaçar la integritat de la pell com la principal barrera protectora, a causa de les conseqüències del rascat.

La pruïja és el símptoma més freqüent de la patologia dermatològica. Pot arribar a produir un important trastorn de la vida personal i familiar, a vegades més gran que el causat pel dolor ja que és més difícil de controlar. Pot ser el símptoma d'inici d'una malaltia sistèmica.

Els mecanismes fisio-patològics que l'originen no estan clarament definits, existint diverses teories al respecte. S'ha relacionat amb múltiples causes en les que el seu mecanisme de producció probablement sigui diferent, pel que és important en tots els casos intentar arribar a un diagnòstic que permeti un tractament correcte del seu origen.