Missió:


Contribuir a la millora de la salut de l'pacient atès a l'Hospital Universitari Sagrat Cor, promovent l'ús segur i eficient dels medicaments.


Visió:

Som un equip de professionals, especialistes en l'ús de l'medicament i de el coneixement farmacoterapèutic, amb altes competències professionals i humanes.
El nostre objectiu és proporcionar un servei amb la màxima eficiència, qualitat i seguretat en el qual l'assistència, la docència i la investigació tinguin el mateix protagonisme.


Valors:

  • Orientació a client intern i extern, amb l'objectiu final de l'benefici de la comunitat.
  • Respecte i empatia amb els companys, amb els pacients i grups de treball respectant sempre la confidencialitat de dades.
  • Innovació. Adequació de el servei a les noves tecnologies i automatització dels processos, que permetin una millora de la qualitat de l'servei i de la satisfacció dels nostres clients.
  • Treball en equip. Imprescindible per aconseguir un treball coordinat entre els professionals de l'servei de farmàcia i la resta de professionals de l'hospital.
  • Compromís amb l'educació i la recerca en tots els temes relacionats amb la salut.
  • Efectivitat i eficiència contribuint a l'ús racional dels medicaments i productes sanitaris i dels recursos disponibles.