Àrea logística:

 • Gestió, magatzem, conservació i distribució de medicaments
 • Gestió de consums i compres
 • Sol·licitud, custòdia i distribució de talonaris de receptes oficials de SCS
 • Gestió de l'accés a Medicació en Situacions Especials (medicaments estrangers, ús compassiu, medicació off-label)
 • Dispensació de medicació a pacients externs

Àrea tècnica:

 • Farmacotècnia
 • Unitat d'elaboració de Citostàtics, Nutrició Parenteral i barreges intravenoses

Àrea Clínica - Assistencial:

 • Atenció farmacèutica a pacients ingressats i a pacients externs
 • Centre d'Informació de Medicaments
 • Seguretat al pacient: Farmacovigilància i prevenció d'Errors de Medicació
 • Seguiment de la Nutrició Artificial
 • Seguiment del tractament dels pacients amb Medicació Hospitalària de Dispensació Ambulatòria (MHDA)
 • Seguiment dels programes del CatSalut: Registre de Pacients i Tractaments MHDA i Tractaments d'Alta Complexitat
 • Validació de receptes del SCS