Zona de magatzem i distribució: àrea de dispensació, àrea de magatzem, àrea de magatzem de gran volum, àrea de medicaments no conformes.

Zona tècnica:

  • Àrea de farmacotècnia
  • Àrea d'elaboració de citostàtics, nutrició parenteral i barreges intravenoses.

Zona de gestió i clínica