La nostra principal eina de treball és la història clínica que comporta temps i capacitat d'escoltar. Aportem el criteri i la valoració mèdica en cada moment evolutiu de la vida de les persones adultes, informant-li de tot alló que li pot reportar millor qualitat de vida, i sempre respectan el propi criteri del pacient, una vegada informat. Ajuda'm al manteniment de la salut mitjançan assesorament en mesures de prevenció de les malalties (control de factors de risc, vacunes...), el seu tractament quan apareixen i el seu seguimient i priorització quan hi ha diferents malalties cròniques.