PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS HOSPITALÀRIES

 • Comissió de Seguretat del pacient
 • Comissió de Farmàcia
 • Comissió d'infeccions
 • Comissió de mortalitat
 • Comissió de malaltia tromboembòlica
 • Comissió de suport vital
 • Comissió de transfussions
 • Comissió d'històries clíniques
 • Comissió de residus
 • Núcli Promotor de Qualitat
 • Comité Assistencial