PARTICIPACIÓ EN COMISSIONS EXTRAHOSPITALÀRIES

  • COUBE: Comité Operatiu de Urgències de Barcelona Esquerre (CatSalut).
  • COVE: Comité Operatiu Vigilància Epidemiològica Barcelona Esquerre (CatSAlut).
  • COMFAI: Comité Operatiu Malalt Fràgil AISBE (CatSAlut)
  • GCSSC: Grup Clinic de Sindrome de Sensibilització Central AISBE (CatSalut)