El servei de neurocirurgia aborda totes les patologies de l'arc neuroquirúrgic excepte la patologia funcional posant especial èmfasi en les tècniques microquirúrgiques i la cirurgia mínimament invasiva i percutània de columna.