El servei de neurocirurgia col·labora a través del servei de neurologia en l'activitat docent de l'alumnat de segon cicle que queden compresos a l'àrea d'influència universitària del centre.

  • La col·laboració interdisciplinària es realitza amb Oncologia en el Comitè de Neuro-oncologia introduït en la GENO.
  • Unitat de tractament Neuro-Endocrinològic amb el servei d'Endocrinologia.
  • Unitat de tractament del Dolor conjuntament amb el servei d'Anestèsia i Reanimació.

Sessions clíniques amb els serveis de Neurologia i Neurorradiologia.