Activitat Ambulatòria:
Revisions ginecològiques anuals, que inclouen la realització de citologia cèrvico-vaginal i, si cal ecografia transvaginal en la mateixa visita. Seguiment de screening mamogràfic.
Posada en marxa circuit de cita telefònica de revisions ginecològiques associades amb la pràctica de mamografia - en el cas en què estigui indicat per l'edat i protocol - el mateix dia.

Activitat Hospitalària:
Interconsultes de valoració ginecològica pacients ingressats sol · licitat per altres serveis.