• Usualment es prenen medicacions com antiinflamatoris no esteroideos, corticoides (orals o injectats) i analgèsics per a aquelles patologies mecàniques que cursen amb dolor. Així mateix, es reserven els FAME( fàrmacs antireumàtics modificadors de la malaltia) amb o sense corticoides per al control a llarg termini de les patologies autoinmunes inflamatòries: metotrexato, salazopirina, leflunomida…
  • Teràpies biològiques: es tracta de teràpies amb medicacions anti-TNFalfa, que s'administren en aquells casos d'artritis reumatoide, artritis psoriàsica o espondilitis anquilosants severes o que no responen a tractaments amb FAMEs convencionals.