1. El seus objectius són promoure, mantenir o restablir la salut i evitar el patiment

2. Es respecta l’autonomia de les persones i es procura el benefici dels malalts evitant-ne possibles danys

3. Es garanteix l’atenció sense discriminació ja sigui d’ordre ideològic, social, econòmic, religiós, de gènere o de raça

4. El tracte serà humà, cordial i digne

5. Existeix una Comissió d’Ètica Assistencial oberta a les consultes de professionals sanitaris, usuaris i familiars

6. Es garanteix confidencialitat i el respecte als drets de l’usuari

7. El Sagrat Cor-Hospital Universitari vetlla per la qualitat de la seva atenció

8. El Sagrat Cor-Hospital Universitari vetlla per l’actuació ètica en la publicitat, comercialització, pràctiques competitives i procediments econòmic-financers

9. El Sagrat Cor-Hospital Universitari vetlla per l’adequació ètica respecte a les relacions del seu personal

10. La millora continua i la competència és una exigència dels professionals del Sagrat Cor-Hospital Universitari