Missió

 • Prestar serveis sanitaris a tota mena de col·lectius que els calgui sanitat, amb una alta qualitat assistencial, tecnologia innovadora, i la máxima professionalitat, respecte i eficàcia.
 • Desenvolupar un grup líder de provisió sanitària privada amb identitat i imatge pròpia, orgull de pertinença i un sistema de gestió integral, homogeni, comparable i eficient.

Visió

 • Servei i atenció integral a les necessitats de tots els pacients basat en la igualtat i en l'excel·lència assistencial, tecnològica i de serveis.
 • Màxima col·laboració amb el Sistema Públic de Salut per tenir una xarxa eficient d'hospitals que satisfacin les necessitats de tots els ciutadans.
 • Promoure la innovació, la investigació i la docència.
 • Millora constant de la qualitat en equipament tecnològic, humà i assistencial en tots els nostres centres.
 • Comptar amb els millors professionals, propers al ciutadà i que contribueixin a l'ús racional de la medicina i dels recursos disponibles.

Valors

 • Focus d'atenció al pacient. Mai oblidem la nostra raó de ser.
 • Confiança. Només podem assolir els nostres objectius si l'entorn confia plenament en la nostra capacitat i voluntat.
 • Respecte i empatia. El nostre treball s'ha de caracteritzar per la sensibilitat, la implicació i el respecte per la integritat de l'individu.
 • Innovació. Volem treballadors amb iniciativa pròpia que trobin nous camins de desenvolupament i millorin les nostres diferents activitats.
 • Benefici per a la societat. Aspirem a mantenir relacions estables i satisfactòries amb els nostres pacients perquè el nostre treball aporti major benefici a la societat.