El projecte AGED, finançat amb fons europeus, es basa en un sistema digital capaç d’analitzar dades de salut de pacients fràgils i desenvolupar un índex de salut subjacent mitjançant l’aprenentatge automàtic. Desenvolupa una solució basada en un software as a service (SAAS) que proporciona una única interpretació de lectura multivariable sobre l’evolució de la mobilitat d’un pacient fràgil.

Aquesta solució, denominada Ephion Vitality, integra múltiples sensors i variables gràcies a sistemes d'aprenentatge automàtic per a determinar l'eficàcia de nous tractaments i els resultats dels assajos clínics en curs en l'àmbit de la fragilitat i les condicions de salut i comorbiditat associades.

La nova plataforma està destinada a avaluar l'estat funcional de pacients d'edat avançada amb signes de fragilitat, així com analitzar i prevenir el seu risc de caiguda, permetent monitorar l'estat funcional de pacients de manera fàcil, efectiva i objectiva mitjançant un nou indicador digital.

L'evolució cap a un envelliment gradual de la població implica que el percentatge de persones en estat de fragilitat augmentarà en gran mesura, fent necessària una eina que permeti valorar l'evolució de l'afectació funcional en pacients fràgils.

L'Hospital Universitari Sagrat Cor és el centre líder per al testatge i desenvolupament de noves tecnologies en salut, dins d'un acord signat amb EurecatEste enlace se abrirá en una ventana nueva (partner tecnològic, a través de la seva Unitat de Digital HealthEste enlace se abrirá en una ventana nueva, encarregada de l'anàlisi de dades per a relacionar les dades de valoració funcional amb el risc de caiguda de pacients fràgils) i la seva startup Ephion.

En el projecte participen el Dr. Antonio Martinez, especialista en Medecina Interna, Montse Cantero, responsable de la Unitat Integral Multidisciplinari per a l’Abordatge de la Fragilitat i David Cruz, fisioterapeuta, de l’HUSC, i compta amb el suport de la Direcció de Projectes Territorial de Quirónsalud.


logos ephionlogos ephion