El 8 de febrer de 2024 es commemora per primera vegada a Espanya el Dia de la Medicina Interna, sota el lema "sempre a la vanguardia".

S’ha escollit aquesta data perquè el 8 de febrer de 1952 és la data en què es funda la Sociedad Española de Medicina Interna (SEMI), essent membres de la Junta Fundadora els professors i doctors Carlos Jiménez Díaz, Gregorio Marañón, Teófilo Hernando, Juan Andreu Urra i Manuel Bermejillo. El primer president de la societat mèdico-científica va ser el Dr. Carlos Jiménez Díaz.

La SEMI és la societat mèdico-científica de referència a l’àmbit de la Medicina Interna a Espanya, amb un elevat prestigi dins i fora del país. Actualment, integra a més de 8.000 internistes, compta amb 20 grups de treballEste enlace se abrirá en una ventana nueva en múltiples patologies i àrees d’interès per a l’especialitat, que desenvolupen una intensa tasca científica. La SEMI manté més d’una trentena d’aliancesEste enlace se abrirá en una ventana nueva amb organismes nacionals i internacionals.

Aquesta Societat ha aconseguit situar a l'avantguarda mundial a la Medicina Interna espanyola i defensar aquesta especialitat transversal, polivalent i humanista amb "visió global del pacient" el paper vertebrador del qual ha estat i és nucli a la SNS i en l'atenció hospitalària als pacients complexos, crònics, amb malalties sistèmiques i/o pluripatològiques.

En línia amb la seva missió, visió i valors i amb els seus objectius fundacionals, la SEMI ha treballat sempre per aconseguir una Medicina Interna d'alt valor per a professionals i pacients i per a la societat en el seu conjunt, defensant durant tot aquest temps la figura del metge internista, un especialista polivalent, generalista, humanista, amb visió global del pacient i altament qualificat, preparat i entrenat a nivell científic a buscar solucions a problemes complexes i en el maneig de la incertesa en el context clínic i en recerca mantenint profunds principis i estàndards ètics. La finalitat, la de millorar la qualitat de vida de les persones que atén des de la perspectiva integradora i holística que defineix a l'especialitat.

És una especialitat fonamental dins del sistema sanitari.

No hi ha millor manera d'atendre els pacients que des de la Medicina Interna. "Ho fem de manera integral, no a través d’aparells, òrgans, sistemes. La Medicina Interna no fragmenta al pacient" explica la Dra. Maria Rosa Coll, cap del Servei de Medicina Interna de l'Hospital Universitari Sagrat Cor. I afegeix "a més ho fem de manera segura i eficaç, atenent els pacients allí on ho necessitin, plantes mèdiques, plantes quirúrgiques, hospital de dia, hospitalització a domicili, o consulta externa. Els internistes som un servei central de l'hospital, que inclou els metges hospitalistes".

La Dra. Coll comenta que "hem demostrat que estem preparats i capacitats per a afrontar nous reptes i pandèmies, i per a liderar el que ja es diu l'epidèmia de la cronicitat".

A més, la formació dels metges internistes els permet treballar en l'àmbit de l'assistència, la docència i la recerca, "contagiant la il·lusió pel treball i un enfocament global dels pacients, els quals surten molt beneficiats de la nostra aportació en el manteniment de la seva salut" afegeix la doctora.

L'envelliment poblacional i la cada vegada major prevalença de malalties cròniques i càrrega de comorbiditat en la població, fan que sigui indiscutible la importància que cobra i cobrarà la figura del metge internista i la Medicina Interna, com a especialitat transversal i vertebradora. Tot això per a fer front als múltiples desafiaments que planteja la cronicitat, així com molts d’altres reptes com els que suposa el canvi climàtic, la digitalització adequada en salut o l'anàlisi i posada en marxa de les bases sobre les quals hauria de pivotar l'assistència hospitalària del futur, sense oblidar mai els valors ètics, humanístics i la visió global que caracteritzen al metge internista. Per això, més que mai, "és el moment de la Medicina Interna en majúscules" conclou la Dra. Coll.

#orgullodeserinternista

#DíaMedicinaInterna2024


minterna huscminterna husc