El Ministeri de Sanitat i Política Social ofereix dins dels "Planes de Calidad del Sistema Nacional de Salud", una especificació i documentació en el qual es troba com ha d'entendre's un hospital o hospitalització de dia. Es tracta de poder realitzar l'assistència sanitària a l'hospital, durant unes hores, ja sigui per a diagnòstics, controls de pacients complexos o proves complementàries amb les quals caldrà valorar la seva evolució posterior.

EL NOSTRE HOSPITAL DE DIA PNEUMOLÒGIC

En el nostre projecte, iniciat amb la UCRI i la Unitat de son, ens hem adonat que moltes vegades la fallada terapèutica es troba al domicili del malalt. Malalts que durant la seva estada hospitalària es troben amb total monitoratge i tractament molt específic, la perden de cop als seus domicilis. Per això, pensant en la seva continuïtat, iniciem la marxa de l'hospital de dia pneumològic, i la unió amb els centres de primària referents de zona.