Tractaments, tècniques i exploracions programades:

1. Control de pacients després de la biòpsia amb tècniques de risc: rentat alveolar, biòpsia transbronquial o pacients amb compromís de funció respiratòria.

2. Control de pacients després de PAAF de pulmó.

3. Control post-biòpsia pleural

4. Control post-toracocentesis diagnòstica o evacuadora

5. Tractaments: immunoglobulines, immunoteràpies, antibiòtics en monodosis.

Controls respiratoris programats:

1. Pacients amb una patologia respiratòria crònica greu.

2. Control de pacients ALTA POST ingrés a la UCRI.

3. Control de VMNI domiciliària: programada, a petició del malalt, a petició del metge de primària o per avís de la casa comercial de teràpia domiciliària.

4. Circuit de diagnòstic ràpid de càncer de pulmó.

Controls "a demanda" en pacients amb una malaltia respiratòria greu o crònica avançada.

1. Per iniciativa del pacient prèviament instruït

2. Derivat des de consultes externes de pneumologia

3. Derivat pel seu equip d'atenció primària

4. Derivat des d'urgències del nostre centre.

El principal objectiu del HDN és donar major suport als nostres malalts respiratoris crònics, mantenir la protecció i continuïtat iniciada durant el seu ingrés. Evitar ingressos hospitalaris innecessaris i augmentar la velocitat de tractaments i diagnòstics. Atès que l'equip que tracta al pacient que acudeix a l'hospital de dia és el mateix que ho va atendre durant l'ingrés es genera un cercle de confiança i coneixement de la patologia de base molt important per a aquest tipus de pacient.


RELACIÓ AMB ATENCIÓ PRIMARIA DES DE HDN I UCRI:

Els nostres malalts, al moment de l'alta hospitalària són valorats per la UNITAT FUNCIONAL INTERHOSPITALARIA I SOCIOSANITÀRIA (UFISS) del centre (a través de la gestora de pneumologia); ells es posen en contacte amb la gestora referent del malalt respiratori del seu centre de primària, informant de l'estat del pacient a l'alta, situació funcional i social, i tractaments complementaris específics en domicili (oxigenoterapia, VMNI domiciliària, CPAP…). A les 24 hores de l'alta el pacient rep una trucada telefònica del seu referent en atenció primària i una visita a les 48h, reactivant-se posteriorment segons l'estat del pacient. D'aquesta forma, cada 3 setmanes, les gestores referents dels malalts respiratoris acudeixen al nostre centre, a la unitat, per parlar de l'estat als seus domicilis (UFISS i pre-alta) i valorar possibilitat d'optimització de recursos (que en el nostre cas pot tractar-se d'avançar visita en hospital de dia, programar ingressos, avisar a la casa comercial de la teràpia domiciliària en cas de possibles alteracions o maneig de fàrmacs i receptes simples). D'aquesta forma intercanviem aspectes de la vida del pacient, que ens ha estat de gran ajuda per adonar-nos (des de la vida hospitalària) de com canvia el maneig al domicili, i realment l'important del suport específic i humà que requereix.

Cal tenir present que els hospitals de dia pneumològics o respiratoris han evolucionat cap a una estructura que els diferencia d'altres especialitats (donada la seva cartera de serveis). D'una banda es poden realitzar tractaments complexos específics: immunoglobulines, antibiòtics en monodosis, inmunomoduladores i anticossos monoclonals. Però també està preparat per al circuit de pre-prova i seguiment immediat posterior d'exploracions, com fibrobroncoscópias, biòpsies pleurals, toracocentesis, punció amb agulla fina pulmonar guiades per TAC, etc. O, visites hospitalàries complexes, que requereixen gasometria arterial, paràmetres de monitoratge i potser tractaments específics; i educació en ells. Es tracta, al seu torn, de poder ser una alternativa a l'assistència en urgències de pacients amb processos respiratoris greus, i especialment els que requereixen tractament amb ventilació mecànica no invasiva (VMNI) o oxigenoterapia domiciliària. El circuit assistencial depèn de cada centre, però la idea és poder oferir als pacients recentment donats d’alta de la UCRI, o crònics "coneguts" pel servei la possibilitat de poder assistir a demanda a l'hospital de dia, evitant pas per urgències i pors en domicilis.

Imagen 1Imagen 1

La persona que manté la unió entre el malalt hospitalitzat i la UFISS és la GESTORA DE NEUMOLOGIA.

Per tant, al nostre hospital de dia pneumològic, podem trobar 3 tipus d'activitat bàsica:

  • Tractaments amb tècniques i exploracions programades.
  • Visites de control complexes programades.
  • Visites a demanda de pacients en situacions no crítiques.