Biòpsia hepàtica:

Paracentesi evacuadores: Realitzada sota control ecogràfic. Requereix hospitalització per a control posterior (mínim 8 h.)

Endoscòpia bàsica:

Fibrogastroduodenoscòpia diagnòstica i terapèutica (amb profolol i anestesista):

Biòpsia gàstrica i d'intestí prim

Esclerosi varices esòfag

Col·locació bandes varices esòfag

Esclerosi lesionis sagnants

Polipectomia endoscòpica

Fulguració amb argó-plasma lesions vasculars, tumorals, preneoplásiques etc.

Mucosectomies

Dilatacions estenosi esofàgiques

Dilatacions pneumàtiques achalàsia

Extracció cossos estranys esòfag

Col·locació clips metàl·lics per hemostàsia o com a marcadors per posterior resecció

Col·locació pilota intragàstric

Col·locació pròtesi esofágica

Fibrocolonoscòpia diagnòstica i terapeútica (amb profolol i anestesista):

Biòpsia còlon

Polipectomia

Fulguració lesions vasculars, tumorals o preneoplàsiques, etc.

Esclerosis lesionis sagnants

Mucosectomies

Dilatació amb pre-cutt de lesions estenosants post-quirúrgiques o neoplàsiques

Tatuatges amb tinta xinesa de lesions sospitoses per a seguiment endoscòpic o per resecció posterior per laparoscòpia quirúrgica