Es realitzen sessions clíniques setmanals.

Assistència i participació en congressos de l'especialitat.

Participació en conferències nacionals.

La Unitat de Patologia Mamària ha tingut una clara vocació docent fruit de la qual han estat les nombroses col·laboracions amb diverses institucions i, d'una manera molt especial amb la Universitat de Barcelona (UB) impartint docència a estudiants de 4t curs de medicina en col·laboració amb la Universitat de Barcelona, també a estudiants estrangers dels últims cursos de medicina en col·laboració amb les universitats d'origen . Unitat col·laboradora per a l'assistència a pràctiques d'alumnes del Màster en Senologia de la UB