• Tractament quirúrgic de patologia benigna de la mama.
  • Tractament quirúrgic del càncer de mama incloent tècniques oncoplástiques així com biòpsia selectiva de gangli sentinella.
  • Seguiment de les pacients amb càncer de mama després de tractament oncològic.
  • Col·laboració amb tots els serveis implicats en el diagnòstic, tractament i seguiment tant en patologia benigna com maligna de la mama (la Senologia és una àrea d'especial competència MULTIDISCIPLINÀRIA : Sessió Clínica Diagnòstica radiològica, Comitè de Tumors ...)
  • Assessorament a qui ho sol·liciti sobre qualsevol aspecte dels que preveu la SENOLOGIA.