PROJECTO DOCENT I FORMACIÓ

  • Rotació de 2-3 mesos per als residents de cirurgia general.
  • Formació dels estudiants de 4º Curs de Medicina de la UB
  • Participació en projectes d'investigació.
  • Seminaris per a cirurgians generals, toràcics i residents anualment.
  • 7 Edicions de el "Internacional Meeting on General Thoracic Surgery" des de 1992.

Congrés Internacional: "II Joint International Meeting on Thoracic Surgery, Barcelona-2012".

www.thoracicsurgery2012.org. Propera edició en 2015.