• Malalties respiratòries associades al tabac: emfisema amb predomini de component bullós.
 • Malalties de l'interstici pulmonar: fibrosis pulmonar.
 • Malalties inflamatòries: pneumònia organitzativa criptogenètica.
 • Malalties tumorals benignes i malignes de pulmó.
 • Malalties tumorals benignes i malignes de pleura. Estudi de vessis pleurals (d'origen inflamatori, tumoral o infecciós).
 • Neumotòrax, hemotòrax, quilotòrax.
 • Malalties tumorals benignes i malignes mediastí: mediastí anterior (timomes, teratomes, limfomes, etc), tumors endocrins (goll, hiperplàsia tiroide i paratiroide), mediastí posterior (tumors neurogènics, tumors mesenquimals, etc).
 • Mediastinitis infeccioses.
 • Malalties tumorals benignes i malignes de la tràquea. Traqueostomia i estenosi traqueals.
 • Malalties infeccioses: bronquiectàsies, tuberculosi, infeccions oportunistes (en pacients inmunodeprimits).
 • Malalties congènites de la caixa toràcica: pectus excavatum, pectus carinatum.
 • Trastorns del diafragma: hèrnies congènites, paràlisi, eventracions.
 • Contusions i fractures de la caixa toràcica: fractures costals, esternals, contusió pulmonar, neumomediastí i hemomediastí.
 • Patologia esofàgica
 • Hiperhidrosi facial, palmar i axil·lar severa. Rubor facial. Sudoració compensadora