CÀNCER DE PULMÓ

 • Sessions conjuntes per videoconferència, amb pneumologia, radiologia, medicina interna i cirurgia toràcica. Protocolitzant tots els pacients segons els protocols de diagnòstic i tractament acceptats internacionalment.
 • Programa de prevenció i detecció precoç en població d'alt risc. (TAC de baixa dosi)
 • Diagnòstic i estadificació radiològica (TAC, PET-TAC); mediastinoscòpia, mediastinotomia, localització de nòduls amb arpó.
 • Tractament neoadjuvant (QT "a la carta" i RT).
 • Tractament Quirúrgic.
 • Tractament adjuvant (QT "a la carta", RT i immunoteràpia).
 • Tractaments alternatius (ablació per radiofreqüència).
 • Rehabilitació pulmonar i seguiment.

CIRURGIA AMBULATORIA: estada intrahospitalària de 3-6 hrs. (Pioners a Espanya)

 • Biòpsies pulmonars per VTS
 • Mediastinoscòpies
 • Mediastinotomies
 • Resecció de nòduls pulmonars per VTS previ marcatge amb arpó
 • Minitoracotomies
 • Biòpsies pleurals, medistíniques, etc per VTS.